Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OFERTA / Ochrona zdrowia pracujących
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie

Ochrona zdrowia pracujących

Specjalizacja w dziedzinie Ochrona zdrowia pracujących  przeznaczona jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę/pielęgniarza specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących umożliwiających samodzielną realizację zadań w opiece nad pracującymi oraz współdziałanie z pracodawcami, pracownikami i innymi profesjonalistami realizującymi działania w ochronie zdrowia pracujących.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątek,sobotę i niedzielę raz w miesiącu, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 800 godzin dydaktycznych (zajęcia teoretyczne i praktyczne).

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) oraz Wywiad i badanie fizykalne
Wymóg posiadania kursu RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- posiadają dyplom ratownika medycznego,
- lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).    

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

PLAN NAUCZANIA SPECJALIZACJI:

 

 

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 

Humanistyczno- społeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

 

Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi

40

Wojewódzki ośrodek medycyny

pracy (WOMP)[1]

28

68

 

Higiena pracy

30

Dział higieny pracy stacji sanitarno-

epidemiologicznej (SSE)[2]

28

58

 

Medycyna pracy

100

Poradnia chorób zawodowych[3]

70

240

Poradnia laryngologiczna[4]

21

Poradnia okulistyczna

21

Poradnia dermatologiczna

14

Poradnia neurologiczna

14

 

Pielęgniarstwo w ochronie

zdrowia pracujących

135

Podstawowa jednostka służby medycyny pracy

126

324

Poradnia rehabilitacyjna (rehabilitacja zawodowa)

35

Gabinet zabiegowy z punktem

szczepień dorosłych[5]

14

Gabinet pielęgniarski w zakładzie

pracy chronionej[6]

14

ŁĄCZNIE

415

 

385

800

 

Staże należy zrealizować:
[1] w zakresie organizacji i nadzoru pielęgniarskiego

[2] wojewódzka/powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna

[3] wojewódzki ośrodek medycyny pracy (WOMP)

[4] poradnia mieszcząca się w strukturze podstawowych jednostek medycyny pracy/współpracująca z podstawowymi jednostkami medycyny pracy lub WOMP

[5] gabinet mieszczący się w strukturze podstawowych jednostek medycyny pracy lub WOMP, lub powiatowa stacja

sanitarno- epidemiologiczna

[6] zakład pracy chronionej.

3 500 zł

Pobierz cały dokument Ochrona zdrowia pracujących tutaj

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.