AKTUALNOŚCI

2020-05-27 11:56:07
AKTUALNE PLANY SZKOLEŃ 2024 ROKh

PLANY SZKOLEŃ W  2024 ROKU   SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie   Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 2023-10-19 2025-03-31          2. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2024-06-21 2025-09-28          3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 2024-06-21 2025-09-27          4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 2024-06-28 2025-09-30          5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 2024-06-29 2025-09-30          6. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2023-10-26 2025-03-31          7. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2024-10-23 2026-03-31          8. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 2023-10-27 2025-03-31          9. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 2024-10-17 2026-03-31        10. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 2024-10-06 2026-03-30        11. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 2023-10-25 2025-03-31        12. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  2024-04-05 2025-09-05        13. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 2024-10-22 2026-03-31       14. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 2024-02-02 2025-05-23       15. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 2023-12-28 2025-04-30     KURSY KWALIFIKACYJNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie   Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2024-04-17 2024-09-04 1 800,00 zł        2. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 2024-11-17 2025-03-20 1 800,00 zł        3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2024-04-18 2024-09-05 1 800,00 zł        4. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2024-05-16 2024-09-20 1 800,00 zł      5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla położnych 2024-11-19 2025-03-26 1 800,00 zł        6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 2024-09-06 2024-12-07 1 800,00 zł        7.  Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią 2024-09-14 2024-12-15 1 800,00 zł        8. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 2024-11-16 2025-03-19 1 800,00 zł        9. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 2024-11-17 2025-03-20 1 800,00 zł       10. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 2024-03-06 2024-06-13 1 800,00 zł     11. Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 2024-03-07 2024-06-14 1 800,00 zł      12. Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek 2024-11-14 2025-03-19 1 800,00 zł      13. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 2024-09-15 2024-12-16 1 800,00 zł      14. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 2024-12-06 2025-04-10 1 800,00 zł      15. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 2024-12-28 2025-04-23 1 800,00 zł      16. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2024-11-17 2025-03-20 1 800,00 zł      17. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 2024-12-05 2025-04-09 1 800,00 zł      18. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 2024-12-28 2025-04-23 1 800,00 zł      19. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 2024-09-20 2024-12-28 1 800,00 zł      20. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek 2024-06-04 2024-09-18 1 800,00 zł KURSY SPECJALISTYCZNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie      1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 2024-05-07 2024-06-18 700 zł      2. Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 2024-10-17 2024-11-14 700 zł      3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 2024-04-16 2024-06-11 700 zł      4. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 2024-03-24 2024-05-05 800 zł      5. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek 2024-10-08 2024-11-18 650 zł      6. Leczenie ran dla pielęgniarek 2024-09-17 2024-10-29 800 zł      7. Leczenie ran dla położnych 2024-09-18 2024-10-30 700 zł      8. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 2024-03-06 2024-04-25 650 zł      9. Szczepienia ochronne dla położnych 2024-03-07 2024-04-26 600 zł      10. Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część I- dla pielęgniarek i położnych 2024-09-12 2024-10-24 700 zł      11. Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część II- dla pielęgniarek i położnych 2024-09-13 2024-10-25 650 zł      12. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek 2024-10-19 2024-11-25 700 zł      13. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych 2024-10-06 2024-12-08  1 500 zł      14. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych 2024-02-21 2024-03-28 800 zł      15. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek 2024-10-27 2024-12-08 800 zł      16. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 2024-10-05 2024-11-30 700 zł      17. Terapia bólu ostrego dla dorosłych 2024-10-05 2024-11-30 700 zł      18. Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji 2024-03-21 2024-04-30 800 zł      19. Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek 2024-10-25 2024-12-07 800 zł      20. Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc dla pielęgniarek 2024-04-16 2024-05-28 800 zł      21. Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii dla położnych 2024-09-27 2024-10-25  2 000 zł   22. Endoskopia dla pielęgniarek 2024-04-11 2024-05-16 800 zł   23. Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych 2024-09-10 2024-10-30 1 200 zł 24. Rehabilitacja osób z przewlwkłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek 2024-10-22 2024-12-03 800 zł   Planowane terminy szkoleń są orientacyjne. Z chwilą uzbierania grupy uczestników termin szkolenia może zostać przyśpieszony !!!!!!

Czytaj więcej...
2019-02-01 15:14:32
PRZEKAŻ 1,5 % PODATKUh

Od 2018 roku pozyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego - możesz przekazać 1,5% podatku KRS 0000097983  na rzecz Stowarzyszenia. W chwili obecnej działając na rzecz opieki osób starszych i niesamodzielnych, szczególnie osób posiadających duży deficyt samoopieki Stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku pozyskania funduszy na otwarcie Centrum Opiekuńczego w miejscowości Gać (Gmina Łomża) z 30 łóżkami stacjonarnymi dla osób, którym rodzina nie jest w stanie zagwarantować opieki w warunkach domowych. Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych jest organizacją pozarządową non-profit od 2002r. Prowadzimy działalność statutową polegającą na prowadzeniu szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych, a od 2016 roku również działalność polegającą na świadczeniu opieki długoterminowej domowej i rehabilitacji domowej oraz świadczeń opiekuńczych i socjalno –bytowych. Niestety nie posiadamy umowy z NFZ i tylko środki finansowe pozyskane z funduszy europejskich dałyby nam możliwość udzielania tych świadczeń bezpłatnie. Twój 1,5% podatku przekazany Stowarzyszeniu przyczyni się do stworzenia osobom starszym, samotnym, niesamodzielnym- bezpiecznego i przyjaznego miejsca w godnych warunkach wśród przyjaznych osób.  Możesz złożyć dobrowolną darowiznę Nr konta Stowarzyszenia 22 1500 1533 1215 3003 3341 0000 Dane do przelewu: Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych 18 - 400 Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21

Czytaj więcej...
2018-09-24 15:01:08
STOWARZYSZENIE PARTNEREM PWSIiP W ŁOMŻYh

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego Partnerem PWSIiP w Łomży w projekcie pn. „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.   Do zadań Partnera projektu będzie należało przygotowanie programu rozwojowego Uczelni oraz opracowanie podręcznika symulacji. Program będzie zawierał wszystkie realizowane działania w projekcie, które wpłyną na poprawę, jakości kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo poprzez symulację medyczną. Program rozwojowy w efekcie podnoszący, jakość kształcenia na Uczelni zostanie zatwierdzony przez Senat Uczelni. W zakresie zadania - opracowanie podręcznika symulacji - Partner opisze zasady przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych, przede wszystkim w zakresie symulacji wysokiej wierności (zasady tworzenia scenariuszy i przygotowania symulacji, prowadzenie sesji symulacyjnej, przekazywanie informacji zwrotnej (debriefing). Podręcznik może być wzbogacony o elementy przygotowania prowadzenia zajęć z wykorzystaniem innych form symulacji (tworzenie wirtualnych pacjentów, zasady szkolenia i rekrutacji standaryzowanych pacjentów oraz tworzenie scenariusza sesji symulacyjnych z udziałem standaryzowanych pacjentów), zasady nauczania praktycznego, nauczanie przy łóżku chorego, nauczanie umiejętności miękkich, możliwości wykorzystania e-learningu, zasady tworzenia i prowadzenia OSCE.   Projekt „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży”  nr  POWR.05.03.00-00-0085/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych    

Czytaj więcej...
2017-10-27
KOMUNIKAT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE URUCHOMIENIA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)h

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są: gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia; monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych; monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych; wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych; wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur. Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK: (22) 597 09 75, (22) 492 50 05, (22) 597 09 80, (22) 492 50 19, (22) 597 09 76, (22) 203 27 66. INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane: postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego, składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego. Do korzystania z SMK niezbędne będą: dostęp do Internetu, adres e-mail, zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje). Założenie konta w SMK. W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie. Należy wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć załóż konto Jeżeli nic się nie otwiera proszę zobaczyć czy u dołu strony nie wyświetla się komunikat z informacją ?Ta strona sieci Web chce uruchomić następujący dodatek:?Java? ? i kliknąć zezwól. Jeżeli nie ma nawet komunikatu należy zainstalować darmowe oprogramowanie Java do pobrania tutaj https://www.java.com/pl/download/ Wypełniamy wniosek o założenie konta użytkownika a następnie naciskamy przycisk złóż wniosek o założenie konta. UWAGA!: Podczas wypełniania wniosku należy pominąć pole ?opcjonalny identyfikator p2? Powinniśmy otrzymać komunikat: Na podany we wniosku adres e-mail przesłana zostanie informacja na temat założonego w SMK konta oraz informacja o założeniu konta na P2 SA. W wiadomości dotyczącej założenia konta na P2 SA zostanie przesłane hasło, które należy zmienić podczas pierwszego logowania (szczegóły procesu zostaną wskazane w wiadomości od P2 SA). W przypadku nie otrzymania e-maila z hasłem: Podczas wypełniania wniosku należy pominąć pole ?opcjonalny identyfikator p2? (jeżeli w procesie składania wniosku o założenie konta wskazane pole nie zostało pominięte, należy powtórnie złożyć wniosek). Mógł wystąpić błąd podczas rejestracji konta (niepoprawny adres e-mail ? możliwość weryfikacji tylko w oparciu o kontakt z infolinią SMK). Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: (22) 597 09 75, (22) 492 50 05, (22) 597 09 80, (22) 492 50 19, (22) 597 09 76, (22) 203 27 66. oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl. Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00. E-mail mógł trafić do katalogu ?spam?, proszę sprawdzić zawartość katalogu. WNIOSEK O MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ Następnie należy ponownie wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć przycisk zaloguj w P2 Następnie klikamy Login/Hasło i za pomocą hasła które otrzymaliśmy na adres e-mail podany we wniosku logujemy się. (loginem jest adres e-mail) Po zalogowaniu się do systemu będziemy mieli możliwość wyboru kontekstu pracy (po założeniu konta będziemy mieli tylko jedną rolę), którą należy wybrać. Po wybraniu roli zerowej należy kliknąć na kafelek Wnioski o modyfikację uprawnień Na kolejnej stronie klikamy Nowy wniosek o modyfikację uprawnień Po wypełnieniu pól we wniosku o modyfikację uprawnień należy w części dodatkowe informacje zaznaczyć następujące pozycje: Jako grupa biznesowa odpowiednio: Pielęgniarka Położna Grupa funkcjonalna: Użytkownik Jednostka akceptująca wniosek: OIPiP i klikamy wybierz Na wyświetlonej liście Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych wyszukujemy Izby do której aktualnie należymy i klikamy na przycisk w kolumnie akcje a następnie po rozwinięciu w przycisk wybierz. Po wybraniu Okręgowej Izby klikamy dalej Na następnej stronie podajemy dane o numerze PWZ (Numer PWZ składa się z 7 cyfr plus litera A lub P na końcu) a w liście specjalizacji dane o ukończonych kształceniach. Pole tytuł naukowy uzupełniamy tylko w przypadku posiadania tytułu profesora. Następnie klikamy zapisz i powinniśmy zobaczyć komunikat: Po kliknięciu dalej należy wybrać opcję podpisania wniosku w zależności od posiadanych podpisów: Podpis EPUAP (bez konieczności przychodzenia do OIPiP jeżeli dane podane we wniosku pokrywają się z danymi posiadanymi przez OIPiP). (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal Podpis kwalifikowany (bez konieczności przychodzenia do OIPiP jeżeli dane podane we wniosku pokrywają się z danymi posiadanymi przez OIPiP). Wniosek papierowy (najpierw drukuj potem złóż wniosek papierowy, konieczna wizyta w OIPIP). Po podpisaniu wniosku zobaczymy potwierdzenie o poprawnym wykonaniu akcji. Teraz musimy poczekać aż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zweryfikuje wniosek. Jeśli wszystkie dane będą poprawnie wprowadzone to po kolejnym zalogowaniu oprócz roli zerowej będą mogli Państwo wybrać rolę Pielęgniarki/Położnej na której będą mogli Państwo już pracować w systemie. Poprawianie danych wprowadzonych przy zakładaniu konta: W przypadku potrzeby poprawienia np. nazwiska w dopełniaczu mamy możliwość dokonania zmian po zalogowaniu systemu poprzez wejście w kafelek ?mój profil? a następnie na samym dole kliknięcia przycisku edytuj. Po dokonaniu zmian musimy pamiętać o ponownym zaznaczeniu oświadczeń i kliknięciu przycisku zapisz. Zapisywanie się na kursy/szkolenia Po zalogowaniu się do systemu wchodzimy w kafelek ?Dane o planowanych szkoleniach? Następnie wybieramy rodzaj kształcenia a potem dziedzinę kształcenia poprzez przycisk wybierz. Po kliknięciu wybierz wybieramy już konkretną dziedzinę poprzez kliknięcie w pole Akcje i naciśnięcie przycisku ?Wybierz? Pokazuje nam się mapa z liczbą prowadzonych szkoleń wybieramy województwo na terenie którego chcemy odbyć szkolenie. Pojawi nam się lista z datami rozpoczęcia oraz organizatorami kształcenia poprzez pole akcje wybieramy u którego organizatora i w jakim terminie chcemy się kształcić i klikamy złóż wniosek. Pojawia nam się wniosek na kształcenie które wybraliśmy i wprowadzamy niezbędne dane: Akceptujemy oświadczenia i klikamy zapisz. Następnie klikamy Dalej Przenosi nas do Listy wniosków na szkolenia gdzie ponownie wybieramy wniosek który przed chwilą robiliśmy poprzez pole akcje i klikamy szczegóły Przesuwamy stronę na sam dół wniosku gdzie tym razem pojawił nam się przycisk wyślij na który klikamy. W tym momencie nasz wniosek trafił do organizatora kształcenia i oczekuje na rozpatrzenie.  

Czytaj więcej...