STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - OFERTA SZKOLENIOWA

PLANY SZKOLEŃ W  2022 ROKU

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

LP.  Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie
1 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 2022-10-21 2024-03-31 4 500,00 zł
2 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2022-12-01 2024-04-30 4 500,00 zł
3 Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 2023-02-10 2024-05-15 4 500,00 zł
4 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 2023-02-11 2024-05-16 4 500,00 zł
5 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 2023-02-12 2024-05-17 4 500,00 zł
6 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2022-10-22 2024-03-31 4 500,00 zł
7 Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2023-10-23 2025-03-31 4 500,00 zł
8 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 2022-12-02 2024-04-30 4 500,00 zł
9 Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 2023-10-17 2025-03-31 4 500,00 zł
10 Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 2022-12-03 2024-04-30 4 500,00 zł
11 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 2022-10-27 2024-03-31 4 500,00 zł
12 Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek (Łomża) 2022-12-09 2024-04-30 4 500,00 zł
13 Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 2023-10-22 2025-03-31 4 500,00 zł
14 Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 2022-12-11 2024-04-30 4 500,00 zł
15 Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 2022-12-10 2024-04-30 4 500,00 zł

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

Lp.       Dziedzina kształcenia                                                                                    Data rozpoczęcia                           Data zakończenia         Cena za szkolenie
1.         Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych                                                        2023-03-08                                    2023-06-21                   1 400,00 zł
2.         Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek                                              2023-09-14                                    2023-12-15                   1 400,00 zł
3.         Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek                                                      2022-11-16                                    2023-03-29                   1 400,00 zł
4.         Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek       2022-11-17                                    2023-03-30                   1 400,00 zł
5.         Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek                              2023-09-06                                    2023-12-07                   1 400,00 zł
6.         Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią                                                2023-11-24                                    2024-03-30                   1 400,00 zł
7.         Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek                                               2023-03-15                                    2023-06-28                   1 400,00 zł
8.         Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek                                                  2023-03-16                                    2023-06-29                   1 400,00 zł
9.         Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek                                                    2022-11-23                                    2023-04-04                   1 400,00 zł
10.       Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek                                            2023-11-16                                    2024-03-17                    1 400,00 zł
11.       Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek                                                  2023-09-15                                    2023-12-16                    1 400,00 zł
12.       Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek                                              2023-04-07                                    2023-07-08                     1 400,00 zł
13.       Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek                                              2023-06-08                                     2023-09-15                     1 400,00 zł
14.       Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek                                        2023-08-10                                     2023-12-17                     1 400,00 zł
15.       Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek                                                2023-04-26                                     2023-08-22                      1 400,00 zł
16.       Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek                                             2023-04-27                                     2023-08-23                      1 400,00 zł
17.       Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek                                                    2023-08-11                                     2023-12-18                      1 400,00 zł
18.       Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania                                      2023-03-20                                      2023-06-27                     1 400,00 zł

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

Lp.    Dziedzina kształcenia                                                                                                   Data rozpoczęcia                     Data zakończenia           Cena za szkolenie
1.      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych                            2022-11-14                             2023-01-09                     600 zł
2.      Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych        2022-11-19                             2022-12-09                     600 zł
3.      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
                                                                                                                                               2023-02-21                             2023-03-28                     550 zł
4.      Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych                                             2023-04-24                             2023-05-30                     650 zł
5.      Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek                                               2023-10-08                            2023-11-18                     500 zł
6.      Leczenie ran dla pielęgniarek                                                                                         2023-09-17                            2023-10-29                     700 zł
7.      Leczenie ran dla położnych                                                                                            2023-09-18                            2023-10-30                     600 zł
8.      Szczepienia ochronne dla pielęgniarek                                                                          2022-11-15                            2022-12-20                     450 zł
9.      Szczepienia ochronne dla położnych                                                                             2022-11-16                            2022-12-21                     400 zł
10.    Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część I- dla pielęgniarek i położnych         2023-04-03                            2023-05-13                     500 zł
11.    Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część II- dla pielęgniarek i położnych        2023-04-04                            2022-05-14                      450 zł
12.    Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek                                           2023-10-19                             2023-11-25                     500 zł
13.    Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych      2023-10-06                             2023-12-08                     500 zł
14.    Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych                                                         2023-06-11                             2023-07-03                      500 zł
15.    Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek                                                       2023-10-27                            2023-12-08                      500 zł
16.    Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych                            2023-10-05                             2023-11-30                      500 zł
17.    Terapia bólu ostrego dla dorosłych                                                                                 2023-10-05                             2023-11-30                     500 zł
18.    Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji                                                                  2023-05-29                             2023-06-26                      550 zł
 

Panowane terminy szkoleń są orientacyjne. Z chwilą uzbierania grupy uczestników termin szkolenia może zostać przyśpieszony !!!!!!

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W ŁOMŻY

Oferty Stowarzyszenia w Łomży

OFERTA SZKOLENIOWA

Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

Opieka całodobowa w Łomży

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.