HISTORIA I ZARZĄD

Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży powstało 8 marca 2002r.  Jako organizacja pozarządowa non-profit została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000097983. Od początku działalność Stowarzyszenia była skoncentrowana na prowadzeniu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, wspieraniu działań wynikających z założeń polityki zdrowotnej i zmian systemowych w ochronie zdrowia prowadzeniu działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób i promocji  zdrowia, współdziałaniu w inicjowaniu i koordynacji działań organów samorządowych na rzecz  integracji środowiska.

Od III 2018 do chwili obecnej Zarząd  Stowarzyszenia   reprezentują:

1. Bożena Tomaszewska          - Prezes

2. Katarzyna Czerwińska         - Skarbnik

3. Krystyna Ościłowicz            - Sekretarz

4. Zuzanna Wiszniewska          - Członek

5. Ewa Polkowska                     - Członek

 

Zarząd Stowarzyszenia w latach 2002 – 2004 reprezentowały:

1. Alicja Łada                        - Prezes

2. Janina Trzaska                    - Skarbnik

3. Joanna  Chilińska               - Sekretarz

4. Anna Karwowska              - Członek

5. Hanna Klimczuk                - Członek

 

W latach 2004 – 2006 Zarząd Stowarzyszenia uległ zmianie i reprezentowały go:

1. Hanna Waszkiewicz           - Prezes

2. Zuzanna Wiszniewska       - Skarbnik

3. Urszula  Mościcka              - Sekretarz

4. Anna Karwowska              - Członek

5. Joanna Chilińska                - Członek

 

Od 2006 do X 2014  Zarząd Stowarzyszenia reprezentowały:

1. Bożena Tomaszewska          - Prezes

2. Zuzanna Wiszniewska         - Skarbnik

3. Ewa  Fiega                           - Sekretarz

4. Teresa Kwiecińska               - Członek

5. Zuzanna Popkowska            - Członek

 

Od X 2014 do III 2018  Zarząd  Stowarzyszenia   reprezentowały:

1. Bożena Tomaszewska          - Prezes

2. Zuzanna Wiszniewska         - Skarbnik

3. Zuzanna Popkowska            - Sekretarz

4. Teresa Kwiecińska               - Członek

 

Główną działalnością Stowarzyszenia jest organizacja szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych. Uczestnikami tych szkoleń są  pielęgniarki/pielęgniarze, położne z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego , mazowieckiego i pomorskiego.

Stowarzyszenie przez cały okres swojej działalności przeszkoliło do końca 2023 r  5 420 pielęgniarek i położnych.

W ramach szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach takich, jak: pielęgniarstwo zachowawcze, pielegniarstwo internistyczne, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo nefrologiczne, pielęgniarstwo położnicze, pielęgniarstwo ginekologiczno -położnicze, pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, pielęgniarstwo psychiatryczne -  Stowarzyszenie przeszkoliło 2006 pielęgniarki i położne.

W ramach kursów kwalifikacyjnych przeszkolono 848 pielęgniarek i położnych. Były to głownie takie kursy, jak: pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, jak również dla położnych, pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo opieki paliatywnej.

W trakcie kursów specjalistycznych przeszkolono 2566 pielęgniarek i położnych, który uzyskały kwalifikacje w zakresie: wykonywania i interpretacji EKG, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, szczepień ochronnych, ordynowania leków i wypisywania recept.

Stowarzyszenie szkoliło również pielęgniarki i położne w ramach kursu specjalistycznego finansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, dotyczącego kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.

Od 15 kwietnia 2016 rok Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność i jako podmiot leczniczy powołał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Troska PLUS”. Zakład został utworzony w celu udzielania ogółowi ludności świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych oraz uzyskania poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Stowarzyszenie w tym zakresie prowadzi  opiekę długoterminową domową i rehabilitację domową oraz opiekę socjalono-bytową realizowana przez opiekunki.

W naszych planach jest prowadzenie opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, szczególnie osób posiadający duży deficyt samoopieki na bazie budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Gaci. Stowarzyszenie pragnie rewitalizować budynek  w  Gaci na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Społecznej – Centrum Opiekuńcze.

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W ŁOMŻY

Oferty Stowarzyszenia w Łomży

OFERTA SZKOLENIOWA

Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

Opieka całodobowa w Łomży

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.