STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - OPIEKUNKI

Nasza kadra to wykwalifikowana grupa osób dla których pomoc to nic innego jak radość dzielenia się z innymi.


Każdy gest, nawet najdrobniejszy, zmienia świat - czyjś świat. Uśmiech na twarzy dziecka, że może z kimś się podzielić swoim problemem, osoba niepełnosprawna, która może wyjść z domu, bo ktoś zechciał jej towarzyszyć, człowiek bezdomny, który otrzymał ciepłą zupę w zimie? Wokół nas jest wiele osób, które potrzebują wsparcia ? odkryjmy w sobie radość dzielenia się? Bo to naprawdę ogromna wartość!

Nasze opiekunki:

- pomagają osobie chorej i niesamodzielnej,
- niosą indywidualną pomocy w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do opieki nad pacjentem,
- współpracują z rodziną w poprawie jakości życia w chorobie długoterminowej i w niepełnosprawności,
- dotrzymują pacjentowi towarzystwa i organizacją wolny czas,
- pomagają pacjentowi w codziennych pracach i czynnościach dnia codziennego,
- aktywizują osoby niesamodzielne do zwiększania samodzielności życiowej,
- zapewniają bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne oraz higieniczne warunki otoczenia,
- popularyzują zachowania prozdrowotne,
- wykonują podstawowe zabiegi kosmetyczne takich jak mycie, czesanie, golenie, obcinanie paznokci,
- robią pacjentowi zakupy zgodnie z zaleceniami pacjenta,
- przygotowują posiłki i w razie potrzeby karmią pacjenta,
- wykonują świadczenia opiekuńcze w domu osoby objętej opieką, które obejmują towarzyszenie i pomoc w niezbędnych i regularnie powtarzanych czynnościach dnia codziennego związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków funkcjonowania domowego i w społeczeństwie, takich jak utrzymanie odpowiedniej temperatury i czystości w otoczeniu osoby niesamodzielnej, zabezpieczenie czystej i odpowiedniej odzieży, zabezpieczenie wyżywienia i innego niezbędnego do funkcjonowania w domu podstawowego zaopatrzenia, pomoc w dotarciu do lekarza i zakupie zleconych leków, środków pomocniczych i materiałów medycznych, dbałość o sprawność i bezpieczeństwo używanego przez osobę niepełnosprawną sprzętu wspomagającego,

Opiekunki udają się w środowisko pacjenta od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach również w soboty i niedziele. Opiekunki świadczą usługi opiekuńcze zgodnie z zamieszczonym cennikiem.

Cennik usług i świadczeń opiekuńczych i socjalno-bytowych dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania.

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W ŁOMŻY

Oferty Stowarzyszenia w Łomży

OFERTA SZKOLENIOWA

Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

Opieka całodobowa w Łomży

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.