AKTUALNOŚCI I BIEŻĄCE SPRAWY

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

24.03.2024 rozpoczynamy  kurs

24.03.2024 rozpoczynamy kurs "Wywiad i badanie fizykalne" DOPISZ SIĘ !!!!!

Stowarzyszenie  Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji  i  Doskonalenia  Zawodowego w Łomży  informuje, że od dnia 24.03.2024 r  do 20.04.2024r organizuje kurs  specjalistyczny  w  zakresie:„Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych    Tryb  szkolenia:   niestacjonarny.  Miejsce  specjalizacji:  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Doskonalenia Zawodowego w  Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, Sala  wykładowa - II   piętro.      Organizator  specjalizacji  nie  pokrywa   kosztów  dojazdu  i  zakwaterowania.
28.12.2023 Ruszyła specjalizacja psychiatryczna

28.12.2023 Ruszyła specjalizacja psychiatryczna

Stowarzyszenie  Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji  i  Doskonalenia  Zawodowego w Łomży  informuje, że od dnia 28.12.2023 r  do 30.04.2025r organizuje szkolenie  specjalizacyjne  w  dziedzinie:„Pielęgniarstwo  psychiatryczne” dla pielęgniarek      Tryb  szkolenia:   niestacjonarny.Termin  rozpoczęcia  specjalizacji:  28.12.2023 r.    o   godz. 9,00  Miejsce  specjalizacji:  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Doskonalenia Zawodowego w  Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, Sala  wykładowa - II   piętro.Termin  zakończenia specjalizacji :     30.04.2025r.                     Organizator  specjalizacji  nie  pokrywa   kosztów  dojazdu  i  zakwaterowania.
27.10.2023  Ruszyła specjalizacja ginekologiczno - położnicza

27.10.2023 Ruszyła specjalizacja ginekologiczno - położnicza

Stowarzyszenie  Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji  i  Doskonalenia  Zawodowego w Łomży  informuje, że od dnia 27.10.2023 r  do 31.03.2025r organizuje szkolenie  specjalizacyjne  w  dziedzinie:„Pielęgniarstwo  ginekologiczno - położnicze” dla położnych      Tryb  szkolenia:   niestacjonarny.Termin  rozpoczęcia  specjalizacji:  27.10.2023 r.    o   godz. 9,00  Miejsce  specjalizacji:  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Doskonalenia Zawodowego w  Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, Sala  wykładowa - II   piętro.Termin  zakończenia specjalizacji :     31.03.2025r.                     Organizator  specjalizacji  nie  pokrywa   kosztów  dojazdu  i  zakwaterowania.
26.10.2023 Ruszyła specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki

26.10.2023 Ruszyła specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki

Stowarzyszenie  Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji  i  Doskonalenia  Zawodowego w Łomży  informuje, że od dnia 26.10.2023 r  do 31.03.2025r organizuje szkolenie  specjalizacyjne  w  dziedzinie:„Pielęgniarstwo  anestezjologiczne i intensywnej opieki” dla pielęgniarek                    Tryb  szkolenia:   niestacjonarny.Termin  rozpoczęcia  specjalizacji:  26.10.2023 r.    o   godz. 9,00  Miejsce  specjalizacji:  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Doskonalenia Zawodowego w  Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, Sala  wykładowa - II   piętro.Termin  zakończenia specjalizacji :     31.03.2025r.                  Organizator  specjalizacji  nie  pokrywa   kosztów  dojazdu  i  zakwaterowania.
25.10.2023  Ruszyła specjalizacja chirurgiczna

25.10.2023 Ruszyła specjalizacja chirurgiczna

Stowarzyszenie  Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji  i  Doskonalenia  Zawodowego w Łomży  informuje, że od dnia 25.10.2023 r  do 31.03.2025r organizuje szkolenie  specjalizacyjne  w  dziedzinie:„Pielęgniarstwo  chirurgiczne” dla pielęgniarek               Tryb  szkolenia:   niestacjonarny.Termin  rozpoczęcia  specjalizacji:  25.10.2023 r.    o   godz. 9,00  Miejsce  specjalizacji:  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Doskonalenia Zawodowego w  Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, Sala  wykładowa - II   piętro.Termin  zakończenia specjalizacji :     31.03.2025r.       Organizator  specjalizacji  nie  pokrywa   kosztów  dojazdu  i  zakwaterowania.
19.10.2023  Ruszyła specjalizacja internistyczna

19.10.2023 Ruszyła specjalizacja internistyczna

Stowarzyszenie  Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji  i  Doskonalenia  Zawodowego w Łomży  informuje, że od dnia 19.10.2023 r  do 31.03.2025r organizuje szkolenie  specjalizacyjne  w  dziedzinie:„Pielęgniarstwo  internistyczne” dla pielęgniarek Łączna  liczba  godzin  szkolenia  wynosi -  857  godz.  dydaktycznych, w  tym:a)  zajęcia teoretyczne    - 430  godz. dydaktycznychb)  zajęcia praktyczne    -  427  godz.  dydaktycznych                           Tryb  szkolenia:   niestacjonarny.Termin  rozpoczęcia  specjalizacji:  19.10.2023 r.    o   godz. 9,00  Miejsce  specjalizacji:  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Doskonalenia Zawodowego w  Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, Sala  wykładowa - II   piętro.Termin  zakończenia specjalizacji :     31.03.2025r. Harmonogram zajęć teoretycznych oraz  praktycznych  zostanie  podany    dla  każdej  grupy/osoby  w  dniu  19. 10. 2023r.Całkowity koszt jednego miejsca szkoleniowego    wynosi 5000,00 zł.                      Organizator  specjalizacji  nie  pokrywa   kosztów  dojazdu  i  zakwaterowania.

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W ŁOMŻY

Oferty Stowarzyszenia w Łomży

OFERTA SZKOLENIOWA

Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

Opieka całodobowa w Łomży

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

NASI PARTNERZY