Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71

PRZEPRASZAMY ZA PRZEBUDOWĘ STRONY


W związku z przebudową strony internetowej przepraszamy za brak niektórych wiadomości.

Czytaj więcej...
PRZEPRASZAMY ZA PRZEBUDOWĘ STRONY

PRZEKAŻ 1 % PODATKU


Od 2018 roku pozyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego - możesz przekazać 1% podatku KRS 0000097983 na rzecz Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...
PRZEKAŻ 1 % PODATKU

Stowarzyszenie partnerem PWSIiP w Łomży


Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego Partnerem PWSIiP w Łomży w projekcie pn. ?Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Czytaj więcej...
Stowarzyszenie partnerem PWSIiP w Łomży

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla opiekunów osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych z Gminy Nowogród

Czytaj więcej...
BEZPŁATNE WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

PRZEKAŻ 1 % PODATKU KRS 0000097983 Bank Zachodni WBK S.A. 22 1500 1533 1215 3003 3341 0000

KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

OFERTY

Aktualne oferty. Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

ZAPISZ SIĘ

Tutaj zapiszesz się na szkolenie / kurs.

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

AKTUALNOŚCI I BIEŻĄCE INFORMACJE

Dodano: 01.02.2019

PRZEKAŻ 1 % PODATKU

Od 2018 roku pozyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego - możesz przekazać 1% podatku KRS 0000097983  na rzecz Stowarzyszenia.

W chwili obecnej działając na rzecz opieki osób starszych i niesamodzielnych, szczególnie osób posiadających duży deficyt samoopieki Stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku pozyskania funduszy na otwarcie Centrum Opiekuńczego z 30 łóżkami stacjonarnymi dla osób, którym rodzina nie jest w stanie zagwarantować opieki w warunkach domowych.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych jest organizacją pozarządową non-profit od 2002r. Prowadzimy działalność statutową polegającą na prowadzeniu szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych, a od 2016 roku również działalność polegającą na świadczeniu opieki długoterminowej domowej i rehabilitacji domowej oraz świadczeń opiekuńczych i socjalno –bytowych. Niestety nie posiadamy umowy z NFZ i tylko środki finansowe pozyskane z funduszy europejskich dałyby nam możliwość udzielania tych świadczeń bezpłatnie.

Twój 1% podatku przekazany Stowarzyszeniu przyczyni się do stworzenia osobom starszym, samotnym, niesamodzielnym- bezpiecznego i przyjaznego miejsca w godnych warunkach wśród przyjaznych osób. 

Możesz złożyć dobrowolną darowiznę Nr konta Stowarzyszenia

22 1500 1533 1215 3003 3341 0000

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

18 - 400 Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 01.02.2019

27.02.2019 RUSZA SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK

Prowadzimy intensywny nabór na rozpoczynającą się  specjalizacje w dziedzinie  pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek. Termin rozpoczęcia to 27 luty 2019 r do 31 maja 2020 r. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się 1 raz w miesiącu. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

Cena specjalizacji: 3 500 zł

Każda osoba, która podejmie specjalizację w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych otrzyma BONUS w wysokości 100 zł do wykorzystania w ciągu trwania specjalizacji na dowolny kurs organizowany przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego.

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 01.02.2019

26.02.2019 RUSZA SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK

Prowadzimy intensywny nabór na rozpoczynającą się  specjalizacje w dziedzinie  pielęgniarstwo anestezjologicznei i intensywnej opieki dla pielęgniarek. Termin rozpoczęcia to 26 luty 2019 r do 31 maja 2020 r. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się 1 raz w miesiącu. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

Cena specjalizacji: 3 500 zł

Każda osoba, która podejmie specjalizację w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych otrzyma BONUS w wysokości 100 zł do wykorzystania w ciągu trwania specjalizacji na dowolny kurs organizowany przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego.

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 01.02.2019

12.02.2019 RUSZA KURS SPECJALISTYCZNY WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

Prowadzimy intensywny nabór na rozpoczynający się Kurs specjalistyczny WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO dla pielęgniarek i położnych

termin rozpoczęcia  12 luty 2019

termin zakończenia 09 kwiecień 2019

Cena kursu: 450 zł

tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 01.02.2019

07.02.2019 RUSZA KURS SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA POŁOŻNYCH

Prowadzimy intensywny nabór na rozpoczynający się Kurs specjalistyczny SZCZEPIENIA  OCHRONNE dla położnych

termin rozpoczęcia  07 luty 2019

termin zakończenia 21 marzec 2019

Cena kursu: 300 zł

tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 01.02.2019

06.02.2019 RUSZA KURS SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK

Prowadzimy intensywny nabór na rozpoczynający się Kurs specjalistyczny SZCZEPIENIA  OCHRONNE dla pielęgniarek

termin rozpoczęcia  06 luty 2019

termin zakończenia 20 marzec 2019

Cena kursu: 350 zł

tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 01.02.2019

02.02.2019 RUSZA KURS EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI

Prowadzimy intensywny nabór na rozpoczynający się Kurs specjalistyczny EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI dla położnych

termin rozpoczęcia  02 luty 2019

termin zakończenia 16 marzec 2019

Cena kursu: 350 zł

tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 24.09.2018

Stowarzyszenie partnerem PWSIiP w Łomży

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego Partnerem PWSIiP w Łomży w projekcie pn. „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

Do zadań Partnera projektu będzie należało przygotowanie programu rozwojowego Uczelni oraz opracowanie podręcznika symulacji.

Program będzie zawierał wszystkie realizowane działania w projekcie, które wpłyną na poprawę, jakości kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo poprzez symulację medyczną. Program rozwojowy w efekcie podnoszący, jakość kształcenia na Uczelni zostanie zatwierdzony przez Senat Uczelni.

W zakresie zadania - opracowanie podręcznika symulacji - Partner opisze zasady przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych, przede wszystkim w zakresie symulacji wysokiej wierności (zasady tworzenia scenariuszy i przygotowania symulacji, prowadzenie sesji symulacyjnej, przekazywanie informacji zwrotnej (debriefing). Podręcznik może być wzbogacony o elementy przygotowania prowadzenia zajęć z wykorzystaniem innych form symulacji (tworzenie wirtualnych pacjentów, zasady szkolenia i rekrutacji standaryzowanych pacjentów oraz tworzenie scenariusza sesji symulacyjnych z udziałem standaryzowanych pacjentów), zasady nauczania praktycznego, nauczanie przy łóżku chorego, nauczanie umiejętności miękkich, możliwości wykorzystania e-learningu, zasady tworzenia i prowadzenia OSCE.

 

Projekt „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży”  nr  POWR.05.03.00-00-0085/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

 

 

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 18.01.2018

ZAPEWNIAMY WYSOKĄ JAKOŚĆ

W dniu 20 listopada 2017 roku Stowarzyszenie uzyskało Certyfikat PN - EN ISO 9001:2015  w zakresie Usług szkoleniowych dla personelu medycznego oraz w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia.

Poprzez uzuskanie certyfikatu:

- potwierdzamy profejonalizm naszego Stowarzyszenia,

- ułatwiamy uczestnikom dokonanie wyboru dostawcy usług szkoleniowych,

- uczestnicy uzyskują dostęp do funduszy EFS (wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP)

- zwiększamy skuteczność Stowarzyszenia i podnosimy jakość oferowanych usług szkoleniowo - rozwojowych.

Zobacz szczegóły ...
Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.