Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OFERTA / Pielęgniarstwo rodzinne
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie

Pielęgniarstwo rodzinne

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego przeznaczona jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki/pielęgniarza do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątek,sobotę i niedzielę raz w miesiącu, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 850 godzin dydaktycznych (zajęcia teoretyczne i praktyczne).

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), EKG oraz Wywiad i badanie fizykalne
Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- posiadają dyplom ratownika medycznego,
- lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).    

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

PLAN NAUCZANIA SPECJALIZACJI:

   

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 

Humanistyczno- społeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

 

Rozwój praktyki zawodowej i jakość opieki pielęgniarskiej

15

-

-

15

 

Formy, zakres i metody pomocy społecznej z elementami aktywizacji społeczności lokalnej

15

Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Ośrodek Pomocy Społeczne

21

36

 

Socjologia rodziny z elementami

antropologii kultury

15

-

-

15

 

Promocja zdrowia i profilaktyka w

środowisku zamieszkania

świadczeniobiorcy

50

-

-

50

 

Pielęgniarstwo rodzinne

20

-

-

20

 

Profilaktyka przemocy w

rodzinie i pomoc ofiarom przemocy. Przemoc rówieśnicza

30

Centrum Interwencji Kryzysowej albo Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

14

44

 

Geriatria i pielęgniarstwo

geriatryczne

35

Oddział geriatryczny albo Zakład opiekuńczo- leczniczy albo Zakład

pielęgnacyjno- opiekuńczy

35

70

 

Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania

35

Gabinet opieki profilaktycznej i

przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania

35

70

 

Zaawansowana opieka

pielęgniarska

175

Gabinet szczepień w POZ

21

420

POZ Pielęgniarstwo rodzinne

49

Poradnia opieki paliatywnej albo

Hospicjum

70

Poradnia rehabilitacyjna albo

Oddział rehabilitacyjny

35

Centrum psychiatryczne albo

Poradnia zdrowia psychicznego

70

ŁĄCZNIE

500

 

350

850

3 500 zł

Pobierz cały dokument Pielęgniarstwo rodzinne tutaj

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.