Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OFERTA / Pielęgniarstwo onkologiczne
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie

Pielęgniarstwo onkologiczne

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego przeznaczona jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Celem kształcenia jest nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątek,sobotę i niedzielę raz w miesiącu, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 800 godzin dydaktycznych (zajęcia teoretyczne i praktyczne).

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursu specjalistycznego  Wywiad i badanie fizykalne
Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

PLAN NAUCZANIA SPECJALIZACJI:

 

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

 

Wprowadzenie do pielęgniarstwa onkologicznego

85

-

   -

85

 

Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych

30

-

-

30

 

Pielęgnowanie dorosłego z chorobą nowotworową

150

Oddział chemioterapii:

-oddział chemioterapii stacjonarnej – 42 godz.

-oddział chemioterapii dziennej – 28 godz.

70

360

Oddział radioterapii:

-oddział stacjonarny radioterapii – 35 godz.

-zakład radioterapii – 14 godz.

-oddział brachytarapii - 21 godz.

70

Oddział chirurgii onkologicznej – 60 godz.

+Blok operacyjny – 10 godz.

70

 

Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową

35

Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

35

70

 

Leczenie wspomagające w onkologii

35

-

-

35

 

Opieka paliatywna

40

Hospicjum stacjonarne

35

110

Paliatywna opieka domowa

35

ŁĄCZNIE

485

 

350

800

3 500 zł

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.