19.10.2023 Ruszyła specjalizacja internistyczna

2023-10-16 11:42:12

Stowarzyszenie  Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji  i  Doskonalenia  Zawodowego w Łomży  informuje, że od dnia 19.10.2023 r  do 31.03.2025r organizuje szkolenie  specjalizacyjne  w  dziedzinie:
„Pielęgniarstwo  internistyczne” dla pielęgniarek
 
Łączna  liczba  godzin  szkolenia  wynosi -  857  godz.  dydaktycznych, w  tym:
a)  zajęcia teoretyczne    - 430  godz. dydaktycznych
b)  zajęcia praktyczne    -  427  godz.  dydaktycznych                          
 
Tryb  szkolenia:   niestacjonarny.
Termin  rozpoczęcia  specjalizacji:  19.10.2023 r.    o   godz. 9,00
 

Miejsce  specjalizacji:  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Doskonalenia Zawodowego w  Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, Sala  wykładowa - II   piętro.
Termin  zakończenia specjalizacji :     31.03.2025r. 
Harmonogram zajęć teoretycznych oraz  praktycznych  zostanie  podany    dla  każdej  grupy/osoby  w  dniu  19. 10. 2023r.
Całkowity koszt jednego miejsca szkoleniowego    wynosi 5000,00 zł.                     

Organizator  specjalizacji  nie  pokrywa   kosztów  dojazdu  i  zakwaterowania.

2024-03-11 11:10:58
24.03.2024 rozpoczynamy kurs "Wywiad i badanie fizykalne" DOPISZ SIĘ !!!!!h

Stowarzyszenie  Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji  i  Doskonalenia  Zawodowego w Łomży  informuje, że od dnia 24.03.2024 r  do 20.04.2024r organizuje kurs  specjalistyczny  w  zakresie:„Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych    Tryb  szkolenia:   niestacjonarny.  Miejsce  specjalizacji:  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Doskonalenia Zawodowego w  Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, Sala  wykładowa - II   piętro.      Organizator  specjalizacji  nie  pokrywa   kosztów  dojazdu  i  zakwaterowania.

Czytaj więcej...
2024-01-22 09:49:13
28.12.2023 Ruszyła specjalizacja psychiatryczna h

Stowarzyszenie  Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji  i  Doskonalenia  Zawodowego w Łomży  informuje, że od dnia 28.12.2023 r  do 30.04.2025r organizuje szkolenie  specjalizacyjne  w  dziedzinie:„Pielęgniarstwo  psychiatryczne” dla pielęgniarek      Tryb  szkolenia:   niestacjonarny.Termin  rozpoczęcia  specjalizacji:  28.12.2023 r.    o   godz. 9,00  Miejsce  specjalizacji:  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Doskonalenia Zawodowego w  Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, Sala  wykładowa - II   piętro.Termin  zakończenia specjalizacji :     30.04.2025r.                     Organizator  specjalizacji  nie  pokrywa   kosztów  dojazdu  i  zakwaterowania.

Czytaj więcej...