Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / REHABILITACJA
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.REHABILITACJA

Utworzony przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Troska PLUS" udziela świadczeń w formie rehabilitacji domowej. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w domu pacjenta, w miejscu jego zamieszkania lub przebywania z wykorzystaniem metod fizjoterapii i fizykoterapii oraz edukacji zdrowotnej pacjentów i ich opiekunów obejmującej naukę wykonywania ćwiczeń.

W domu pacjenta realizowana jest porada lekarska obejmująca:

- ogólną ocenę stanu zdrowia - badanie ogólnolekarskie
- określenie zakresu ruchu w stawach
- ocenę aktywności ruchowej mierzalnym wskaźnikiem odpowiednio do rozpoznania
- ocenę czucia powierzchownego i głębokiego
- ocenę odruchów ścięgnisto-okostnowych
- ocenę chodu i lokomocji
- ocenę samoobsługi i samodzielności
- ocenę deformacji, zniekształceń i spastyczności
- ocenę percepcji wzrokowej i słuchowej oraz kontaktu emocjonalnego z otoczeniem
- badanie fizykalne dla potrzeb rehabilitacji
- ocenę bezpieczeństwa i ryzyka upadku
- planowanie i koordynowanie programu rehabilitacji
- zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego)
- końcową ocena procesu usprawniania


Wizyta domowa fizjoterapeuty obejmuje:

- zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego, które realizuje cel skierowania na rehabilitację leczniczą i jest zgodne z tym skierowaniem
- współpraca z pacjentem w czasie jego trwania i uprzedzanie o normalnych odczuciach w czasie zabiegu
- dbanie, aby zabiegi odbywały się w odpowiednich warunkach
- ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii
- badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu fizjoterapii
- wykonywanie zabiegu starannie i w/g wskazówek lekarza
- końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii
- udzielenie pacjentowi zaleceń co do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.