AKTUALNOŚCI I BIEŻĄCE SPRAWY

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ BEZPŁATNY KURS

PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ BEZPŁATNY KURS "WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE"

Planujemy rozpocząć 26 maja !!!!!!   Zapisujcie się  !!! W związku z podpisaniem umowy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysoko-mazowieckiego, zambrowskiego oraz miasta Łomży w zakresie kursu: ·      Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych w terminie 26 maj - 7 lipiec 2023   Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży zapewnia zestaw materiałów biurowych, e-czytnik lub tablet, przerwę kawową i zimny bufet.  Prosimy o zapisywanie się na w/w kursy przez SMK. Stowarzyszenie informuje, iż zgodnie z założeniami w/w projektu pielęgniarka / położna może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. NIPiP weryfikuje to po numerze PESEL uczestnika.
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

BEZPŁATNE KURSY

BEZPŁATNE KURSY

W związku z podpisaniem umowy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysoko-mazowieckiego, zambrowskiego oraz miasta Łomży w zakresie kursów: ·      Opieka nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu dla pielęgniarek w terminie  19 kwiecień - 6 czerwiec 2023  ·      Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych w terminie  20 kwiecień - 27 czerwiec 2023 ·      Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych w terminie 26 maj - 7 lipiec 2023 ·      Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych w terminie 4 wrzesień - 3 grudzień 2023 ·      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych w terminie 19 wrzesień - 29 listopad 2023 ·      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych  w terminie 18 październik - 19 grudzień 2023   Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży zapewnia zestaw materiałów biurowych, e-czytnik lub tablet, przerwę kawową i zimny bufet.  Prosimy o zapisywanie się na w/w kursy przez SMK. Stowarzyszenie informuje, iż zgodnie z założeniami w/w projektu pielęgniarka / położna może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. NIPiP weryfikuje to po numerze PESEL uczestnika.
AKTUALNE PLANY SZKOLEŃ 2023 ROK

AKTUALNE PLANY SZKOLEŃ 2023 ROK

PLANY SZKOLEŃ W  2023 ROKU   SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie   Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 2023-09-08 2025-02-20 4 500,00 zł        2. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2023-06-02 2024-09-30 4 500,00 zł        3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 2023-09-09 2025-02-21 4 500,00 zł        4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 2023-09-10 2025-02-22 4 500,00 zł        5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 2023-09-11 2025-02-23 4 500,00 zł        6. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2023-09-22 2025-02-25 4 500,00 zł        7. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2023-10-23 2025-03-31 4 500,00 zł        8. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 2023-06-23 2024-09-31 4 500,00 zł        9. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 2023-10-17 2025-03-31 4 500,00 zł      10. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 2023-10-06 2025-03-30 4 500,00 zł      11. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 2023-10-06 2025-03-30 4 500,00 zł      12. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  2023-10-07 2025-03-30 4 500,00 zł      13. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 2023-10-22 2025-03-31 4 500,00 zł     14. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 2023-09-22 2025-02-25 4 500,00 zł     15. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 2023-07-01 2024-10-02 4 500,00 zł   KURSY KWALIFIKACYJNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie   Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2023-11-15 2024-03-18 1 500,00 zł        2. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 2023-09-14 2023-12-15 1 500,00 zł        3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2023-06-06 2023-10-17 1 500,00 zł        4. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2023-05-16 2023-09-05 1 500,00 zł      5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla położnych 2023-09-09 2023-12-10 1 500,00 zł        6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 2023-09-06 2023-12-07 1 500,00 zł        7.  Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią 2023-11-24 2024-03-30 1 500,00 zł        8. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 2023-11-16 2024-03-19 1 500,00 zł        9. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 2023-11-17 2024-03-20 1 500,00 zł       10. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 2023-09-05 2023-12-12 1 500,00 zł     11. Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 2023-12-05 2024-04-09 1 500,00 zł      12. Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek 2023-11-14 2024-03-19 1 500,00 zł      13. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 2023-09-15 2023-12-16 1 500,00 zł      14. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 2023-12-06 2024-04-10 1 500,00 zł      15. Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek 2023-06-08 2023-09-15 1 500,00 zł      16. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 2023-08-28 2023-12-11 1 500,00 zł      17. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2023-11-17 2024-03-20 1 500,00 zł      18. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 2023-12-05 2024-04-09 1 500,00 zł      19. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 2023-08-11 2023-12-18 1 500,00 zł      20. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 2023-09-20 2023-12-28 1 500,00 zł      21. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek 2023-12-06 2024-04-10 1 500,00 zł KURSY SPECJALISTYCZNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie 1. Opieka nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu dla pielęgniarek                       - PROJEKT  NIPIP 2023-04-19 2023-06-06 BEZPŁATNY 2. Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgnairek i położnych - PROJEKT  NIPIP 2023-04-20 2023-06-27 BEZPŁATNY 3. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych - PROJEKT  NIPIP 2023-05-04 2023-07-07 BEZPŁATNY 4. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych - PROJEKT  NIPIP 2023-09-04 2023-12-03 BEZPŁATNY 5. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych       - PROJEKT  NIPIP 2023-09-19 2023-11-29 BEZPŁATNY      6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych - PROJEKT  NIPIP 2023-10-18 2023-12-19 BEZPŁATNY      7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 2023-11-07 2023-12-12 600 zł      8. Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 2023-10-17 2023-11-14 600 zł      9. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 2023-11-07 2023-12-19 550 zł     10. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 2023-04-24 2023-05-17 650 zł      11. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek 2023-10-08 2023-11-18 500 zł      12. Leczenie ran dla pielęgniarek 2023-09-17 2023-10-29 700 zł      13. Leczenie ran dla położnych 2023-09-18 2023-10-30 600 zł      14. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 2023-06-07 2023-07-11 500 zł      15. Szczepienia ochronne dla położnych 2023-06-08 2023-07-12 450 zł      16. Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część I- dla pielęgniarek i położnych 2023-09-12 2023-10-24 500 zł      17. Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część II- dla pielęgniarek i położnych 2023-09-13 2023-10-25 450 zł      18. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek 2023-10-19 2023-11-25 500 zł      19. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych 2023-10-06 2023-12-08 500 zł      20. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych 2023-06-11 2023-07-03 600 zł      21. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek 2023-10-27 2023-12-08 500 zł      22. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 2023-10-05 2023-11-30 500 zł      23. Terapia bólu ostrego dla dorosłych 2023-10-05 2023-11-30 500 zł      24. Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji 2023-05-29 2023-06-26 600 zł      25. Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek 2023-10-25 2023-12-07 600 zł      26. Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc dla pielęgniarek 2023-05-18 2023-06-29 650 zł      27. Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii dla położnych 2023-09-27 2023-10-25 1000 zł   Panowane terminy szkoleń są orientacyjne. Z chwilą uzbierania grupy uczestników termin szkolenia może zostać przyśpieszony !!!!!!
WYSOKIE WYNIKI EGZAMINÓW SPECJALIZACJI

WYSOKIE WYNIKI EGZAMINÓW SPECJALIZACJI

Chcemy się pochwalić, że Stowarzyszenie ma powody do dumy i satysfakcji, z powody wysokich wyników zdawalności we wcześniejszych latach jak i na sesji jesiennej 2019 roku.  Ze specjalizacji ginekologiczno - położniczej dla położnych przy średniej punktów z egzaminu na poziomie 125,89 punktów, Stowarzyszenie uzyskało średnią 126,86 punktów. Ze specjalizacji internistycznej dla pielęgniarek przy średniej punktów z egzaminu 118,57, Stowarzyszenie uzyskało średnią zdawalności na poziomie 119,12 punktów. Gratulujemy uczestniczkom - pielęgniarkom i położnym !!!!!!!!!!!
PRZEKAŻ 1,5 % PODATKU

PRZEKAŻ 1,5 % PODATKU

Od 2018 roku pozyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego - możesz przekazać 1,5% podatku KRS 0000097983  na rzecz Stowarzyszenia. W chwili obecnej działając na rzecz opieki osób starszych i niesamodzielnych, szczególnie osób posiadających duży deficyt samoopieki Stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku pozyskania funduszy na otwarcie Centrum Opiekuńczego w miejscowości Gać (Gmina Łomża) z 30 łóżkami stacjonarnymi dla osób, którym rodzina nie jest w stanie zagwarantować opieki w warunkach domowych. Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych jest organizacją pozarządową non-profit od 2002r. Prowadzimy działalność statutową polegającą na prowadzeniu szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych, a od 2016 roku również działalność polegającą na świadczeniu opieki długoterminowej domowej i rehabilitacji domowej oraz świadczeń opiekuńczych i socjalno –bytowych. Niestety nie posiadamy umowy z NFZ i tylko środki finansowe pozyskane z funduszy europejskich dałyby nam możliwość udzielania tych świadczeń bezpłatnie. Twój 1,5% podatku przekazany Stowarzyszeniu przyczyni się do stworzenia osobom starszym, samotnym, niesamodzielnym- bezpiecznego i przyjaznego miejsca w godnych warunkach wśród przyjaznych osób.  Możesz złożyć dobrowolną darowiznę Nr konta Stowarzyszenia 22 1500 1533 1215 3003 3341 0000 Dane do przelewu: Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych 18 - 400 Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W ŁOMŻY

Oferty Stowarzyszenia w Łomży

OFERTA SZKOLENIOWA

Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

Opieka całodobowa w Łomży

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

NASI PARTNERZY