W 2017 ROKU POZYSKALIŚMY PLANY I POZWOLENIE NA BUDOWĘ

W dniu 17 lutego 2017 r  decyzją Starosta Łomżyński zatwierdził projekt budowy i udzielił pozwolenia na budowę dla Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego, obejmującą budowę  budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Społecznej " Centrum Opiekuńcze" w miejscowości Sławiec. Opracowano  plan techniczny budowy budynku wraz  z badaniami podłoża gruntowego i opinią geotechniczną. Utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Społecznej " Centrum Opiekuńcze" - czyli zakładu opiekuńczo -pielęgnacyjnego na terenie gminy Nowogród wpisuje się w strategię rozwoju stowarzyszenia, gdzie jednym z celów jest działalność lecznicza i pielęgnacyjno - opiekuńcza realizowana poprzez udzielanie świadczeń leczniczych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych na rzecz społeczeństwa oraz udzielanie pomocy rodzinom osób chorych, niedołężnych, niepełnosprawnych w opiece nad nim. Grupą docelową klientów będą przede wszystkim osoby starsze (60+) oraz osoby niepełnosprawne, osoby z deficytem samoopieki. Budynek będzie przystosowany do świadczenia usług opiekuńczych w stosunku do osób starszych, niewydolnych, w którym mieściło się będzie 30 miejsc całodobowych.

W 2017 ROKU POZYSKALIŚMY  PLANY  I POZWOLENIE NA BUDOWĘ

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W ŁOMŻY

Oferty Stowarzyszenia w Łomży

OFERTA SZKOLENIOWA

Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

Opieka całodobowa w Łomży

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.