Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Utworzony przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Troska PLUS" udziela świadczeń w formie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w domu pacjenta, w miejscu jego zamieszkania lub przebywania. 

Pielęgniarska opieka długoterminowa wykonywana jest przez wykwalifikowany personel nadprzewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotnewymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych. Pielęgniarka w domu pacjenta podejmuje działania wobec pacjenta i jego rodziny poprzez: dokonanie wstępnej oceny stanu pacjenta zgonie z obwiązującymi skalami oraz monitorowanie poziomu samodzielności pacjenta i w zależności od stwierdzonych zmian, modyfikowanie realizowanego dotychczas planu opieki:

 • dokumentowanie podjętych działań
 • ustalenie plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne
 • realizację świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania
 • edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnymfunkcjonowaniem w środowisku domowym
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnegodo właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu
 • zapoznanie pacjenta oraz jego rodziny lub opiekunów faktycznych ze sporządzonym planem opieki oraz z zasadami zabezpieczenia środków medycznych niezbędnych do realizacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością
 • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, czynności wynikających ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego planu pielęgnacji
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach
 • zmianę opatrunków z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki
 • podawanie leków w postaci iniekcji podskórnych, śródskórnych, domięśniowych (w tym podawanie insuliny) wynikających ze stałego zlecenia lekarskiego
 • podawanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych oraz w postaci iniekcji dożylnych związanych z prowadzonym procesem leczeni

 

CENNIK  DOSTĘPNY  W  SIEDZIBIE  STOWARZYSZENIA.

OFERTY

Aktualne oferty. Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

ZAPISZ SIĘ

Tutaj zapiszesz się na szkolenie / kurs.

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Nasi partnerzy
 • BDBK e.V.
 • Telewizja Narew
 • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.