Warning: Undefined array key "id" in /home/spiplomza/ftp/oferta.php on line 14
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OFERTA
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

NASZA OFERTA

Szkolenia Specjalizacyjne

Szkolenia specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo onkologiczne

Pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Pielęgniarstwo pediatryczne

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Pielęgniarstwo ratunkowe

Pielęgniarstwo rodzinne

Ochrona zdrowia pracujących

Pielęgniarstwo anestozjologiczne i intensywnej opieki

Pielęgniarstwo geriatyczne

Pielęgniarstwo neonatologiczne

Program szkolenia specjalizacyjnego dla położnych w dziedzinie

Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze

Pielęgniarstwo rodzinne

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.