Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / O NAS
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

Kilka słów o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Główna działalność Stowarzyszenia to:

 •  prowadzenie szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych (szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych i innych szkoleń podyplomowych)
 •  udzielanie świadczeń opieki długoterminowej domowej - udzielanie świadczeń rehabilitacji domowej
 •  udzielanie świadczeń opieki socjalno - bytowej
 •  wspieranie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych posiadających deficyt opiekuńczy, którym niesprawność ogranicza całkowitą samodzielność w miejscu zamieszkania.

 

Podejmowane działania przez pielęgniarki, opiekunki i fizjoterapeutów wpływają na poprawę stanu zdrowia podopiecznego, zwiększają jego samodzielność. Poprawiają nie tylko jego stan fizyczny ale i psychiczny. Korzystnie wpływają na wydolność opiekuńczą rodziny podopiecznego i lepsze radzenie sobie ze skutkami choroby. Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez: przestrzeganie opracowanych kryteriów i standardów w prowadzonej edukacji, zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przestrzeganie opracowanych procedur jakości udzielania świadczeń i usług.

 

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego jest organizacją pozarządową non-profit zrzeszającą pielęgniarki i położne. Prowadzi działalność statutową polegającą na prowadzeniu szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych, a jako podmiot leczniczy udziela również profesjonalnych usług w zakresie opieki długoterminowej domowej i rehabilitacji domowej oraz opieki socjalno-bytowej realizowanej przez opiekunki w miejscu zamieszkania podopiecznego. W planach Stowarzyszenia jest prowadzenie opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, szczególnie osób posiadający duży deficyt samoopieki.

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 •  prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
 •  podejmowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych i niepełnosprawnych
 •  wspieranie działań wynikających z założeń polityki zdrowotnej i zmian systemowych w ochronie zdrowia
 •  prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia
 •  współudział w inicjowaniu i koordynacji działań organów samorządowych na rzecz integracji środowiska
 •  prowadzenie działalności leczniczej - prowadzenie działalności pielęgnacyjno-opiekuńczej
 •  prowadzenie działalności naukowo-badawczej

 

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego powstało 8 marca 2002 r. Jako organizacja pozarządowa non-profit została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000097983. Od początku działalność Stowarzyszenia była skoncentrowana na prowadzeniu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, wspieraniu działań wynikających z założeń polityki zdrowotnej i zmian systemowych w ochronie zdrowia prowadzeniu działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia, współdziałaniu w inicjowaniu i koordynacji działań organów samorządowych na rzecz integracji środowiska.

Zarząd Stowarzyszenia w latach 2002 - 2004 reprezentowały:

 1. Alicja Łada - Prezes
 2. Janina Trzaska - Skarbnik
 3. Joanna Chilińska - Sekretarz
 4. Anna Karwowska - Członek
 5. Hanna Klimczuk - Członek 

 

Zarząd Stowarzyszenia w latach 2004 - 2006 reprezentowały:

 1. Hanna Waszkiewicz - Prezes
 2. Zuzanna Wiszniewska - Skarbnik
 3. Urszula Mościcka - Sekretarz
 4. Anna Karwowska - Członek
 5. Joanna Chilińska - Członek

 

Od 2006 do X 2014 Zarząd Stowarzyszenia reprezentowały:

 1. Bożena Tomaszewska - Prezes
 2. Zuzanna Wiszniewska - Skarbnik
 3. Ewa Fiega - Sekretarz
 4. Teresa Kwiecińska - Członek
 5. Zuzanna Popkowska - Członek

 

Od X 2014 do III 2018 Zarząd Stowarzyszenia reprezentowały:

 1. Bożena Tomaszewska - Prezes
 2. Zuzanna Wiszniewska - Skarbnik
 3. Zuzanna Popkowska - Sekretarz
 4. Teresa Kwiecińska - Członek

Od  III 2018 Zarząd Stowarzyszenia reprezentują:

 1. Bożena Tomaszewska - Prezes
 2. Katarzyna Czerwińska - Skarbnik
 3. Krystyna Ościłowicz - Sekretarz
 4. Ewa Fiega - Członek
 5. Zuzanna Wiszniewska - Członek

Pracownicy Stowarzyszenia:

1. Łada Alicja - koordynator ds. szkoleń

2. Fiega Ewa - specjalista ds. szkoleń, wykładowca

3. Czerwińska Katarzyna - główna księgowa

4. Waszkiewicz Hanna - pracownik administracyjny i merytoryczny, wykładowca

 


 

Główną działalnością Stowarzyszenia jest organizacja szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych. Uczestnikami tych szkoleń są pielęgniarki/pielęgniarze, położne z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego , mazowieckiego i pomorskiego. Stowarzyszenie przez cały okres swojej działalności przeszkoliło do końca września 2016 r. 2 745 pielęgniarek i położnych.

W ramach szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach takich, jak:

 • pielęgniarstwo zachowawcze,
 • pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki,
 • pielęgniarstwo operacyjne,
 • pielęgniarstwo nefrologiczne,
 • pielęgniarstwo położnicze,
 • pielęgniarstwo ratunkowe,
 • pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Stowarzyszenie przeszkoliło 1052 pielęgniarki i położne.

W ramach kursów kwalifikacyjnych przeszkolono 745 pielęgniarek i położnych. Były to głownie takie kursy, jak: pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, jak również dla położnych, pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo opieki paliatywnej. W trakcie kursów specjalistycznych przeszkolono 948 pielęgniarek i położnych, który uzyskały kwalifikacje w zakresie: wykonywania i interpretacji EKG, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, szczepień ochronnych, ordynowania leków i wypisywania recept. Stowarzyszenie szkoliło również pielęgniarki i położne w ramach kursu specjalistycznego finansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, dotyczącego kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.

Od 15 kwietnia 2016 rok Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność i jako podmiot leczniczy powołał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Troska PLUS". Zakład został utworzony w celu udzielania ogółowi ludności świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych oraz uzyskania poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Stowarzyszenie w tym zakresie prowadzi opiekę długoterminową domową i rehabilitację domową oraz opiekę socjalono- bytową realizowana przez opiekunki. W naszych planach jest prowadzenie opieki całodobowej na 30 łóżek dla osób starszych i niepełnosprawnych, szczególnie osób posiadający duży deficyt samoopieki w nowopowstałym budynku "Centrum Opiekuńcze". Stowarzyszenie pragnie rewitalizować budynek po byłej szkole podstawowej w Sławcu na Dzienny Pobyt Senior + oraz administrację stowarzyszenia.

OFERTY

Aktualne oferty. Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

ZAPISZ SIĘ

Tutaj zapiszesz się na szkolenie / kurs.

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Nasi partnerzy
 • BDBK e.V.
 • Telewizja Narew
 • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.