Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Prowadzi działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych. Główna działalność Stowarzyszenia to:

- prowadzenie szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych (szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych i innych szkoleń podyplomowych)
- udzielanie świadczeń opieki długoterminowej domowej
- udzielanie świadczeń rehabilitacji domowej
- udzielanie świadczeń opieki socjalno ? bytowej
- wspieranie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych posiadających deficyt opiekuńczy, którym niesprawność ogranicza całkowitą samodzielność w miejscu zamieszkania.

Podejmowane działania przez pielęgniarki, opiekunki i fizjoterapeutów wpływają na poprawę stanu zdrowia podopiecznego, zwiększają jego samodzielność. Poprawiają nie tylko jego stan fizyczny ale i psychiczny. Korzystnie wpływają na wydolność opiekuńczą rodziny podopiecznego i lepsze radzenie sobie ze skutkami choroby.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez: przestrzeganie opracowanych kryteriów i standardów w prowadzonej edukacji, zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przestrzeganie opracowanych procedur jakości udzielania świadczeń i usług.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego jest organizacją pozarządową non-profit zrzeszającą pielęgniarki i położne. Prowadzi działalność statutową polegającą na prowadzeniu szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych, a jako podmiot leczniczy udziela również profesjonalnych usług w zakresie opieki długoterminowej domowej i rehabilitacji domowej oraz opieki socjalono-bytowej realizowanej przez opiekunki w miejscu zamieszkania podopiecznego. W planach Stowarzyszenia jest prowadzenie opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, szczególnie osób posiadający duży deficyt samoopieki.


Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
- podejmowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych i niepełnosprawnych
- wspieranie działań wynikających z założeń polityki zdrowotnej i zmian systemowych w ochronie zdrowia
- prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia
- współudział w inicjowaniu i koordynacji działań organów samorządowych na rzecz integracji środowiska
- prowadzenie działalności leczniczej
- prowadzenie działalności pielęgnacyjno-opiekuńczej
- prowadzenie działalności naukowo-badawczej
OFERTY

Aktualne oferty. Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

ZAPISZ SIĘ

Tutaj zapiszesz się na szkolenie / kurs.

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.