Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OPIEKA CAŁODOBOWA
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

OPIEKA CAŁODOBOWA
W 2017 ROKU POZYSKALIŚMY PLANY I POZWOLENIE NA BUDOWĘ

W dniu 17 lutego 2017 r  decyzją Starosta Łomżyński zatwierdził projekt budowy i udzielił pozwolenia na budowę dla Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego, obejmującą budowę  budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Społecznej " Centrum Opiekuńcze" w miejscowości Sławiec. Opracowano  plan techniczny budowy budynku wraz  z badaniami podłoża gruntowego i opinią geotechniczną. Utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Społecznej " Centrum Opiekuńcze" - czyli zakładu opiekuńczo -pielęgnacyjnego na terenie gminy Nowogród wpisuje się w strategię rozwoju stowarzyszenia, gdzie jednym z celów jest działalność lecznicza i pielęgnacyjno - opiekuńcza realizowana poprzez udzielanie świadczeń leczniczych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych na rzecz społeczeństwa oraz udzielanie pomocy rodzinom osób chorych, niedołężnych, niepełnosprawnych w opiece nad nim. Grupą docelową klientów będą przede wszystkim osoby starsze (60+) oraz osoby niepełnosprawne, osoby z deficytem samoopieki. Budynek będzie przystosowany do świadczenia usług opiekuńczych w stosunku do osób starszych, niewydolnych, w którym mieściło się będzie 30 miejsc całodobowych.

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.