Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OPIEKA CAŁODOBOWA
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa jest częścią projektu ściśle powiązanego z budową Centrum Opiekuńczego w Sławcu (gmina Nowogród). Projekt ten jest dla nas najpilniejszy ze względu na duże potrzeby lokalnego społeczeństwa, stąd też bardzo intensywnie pracujemy by przygotować dla Państwa miejsce, w którym nasza wyspecjalizowana kadra będzie mogła pomagać tym, którzy pomocy potrzebują. Wstępnie chcemy stworzyć placówkę, która będzie mogła pomieścić 30 osób.

Staramy się, by projekt jak najszybciej wdrożyć i móc zacząć pracę z osobami potrzebującymi opieki.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc bądź chcecie dowiedzieć się więcej na temat projektu, zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź bezpośrednio w naszym biurze.

AKTUALNOŚCI

Dodano: 11/04/2017 12:00:43 pm

Planowanie budowy i funkcjonowania Centrum opiekuńczego

Dla potrzeb projektu budynku opracowano plan techniczny budowy budynku wraz  z badaniami podłoża gruntowego i opinią geotechniczną.

w dniu 17 lutego 2017 r  decyzją Starosta Łomżyński zatwierdził projekt budowy i udzialił pozwolenia na budowę dla Stowarzyszenia Pielęgniarek i Połoznych na rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego, obejmującą budowę  budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Społecznej " Centrum Opiekuńcze" w miejscowości Sławiec. 

Utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Społecznej " Centrum Opiekuńcze" - czyli zakładu opiekuńczo -pielęgnacyjnego na terenie gminy Nowogród wpisuje się w strategię rozwoju stowarzyszenia, gdzie jednym z celów jest działalność lecznicza i pielęgnacyjno - opiekuńcza realizowana poprzez udzielanie świadczeń leczniczych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych na rzecz społeczeństwa oraz udzielanie pomocy rodzinom osób chorych, niedołężnych, niepełnosprawnych w opiece nad nim. 

Grupą docelową klientów będą przede wszystkim osoby starsze (60+) oraz osoby niepełnosprawne, osoby z deficytem samoopieki. 

Budynek będzie przystosowany do świadczenia usług opiekuńczych w stosunku do osób starszych, niewydolnych w zakresie samoobsługi, niepełnosprawnych, w którym mieściło się będzie 30 miejsc całodobowych.

Zobacz szczegóły ...
Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.