Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OFERTA / Pielęgniarstwo psychiatryczne
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego przeznaczona jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki/pielęgniarza do: 

  • samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych;
  • pełnienia roli lidera;
  • wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej;
  • oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego; 
  • uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątek,sobotę i niedzielę raz w miesiącu, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 825 godzin dydaktycznych (zajęcia teoretyczne i praktyczne).

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) oraz Wywiad i badanie fizykalne
Wymóg posiadania kursu RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- posiadają dyplom ratownika medycznego,
- lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).    

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

PLAN NAUCZANIA SPECJALIZACJI:

 

 

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

 

Ochrona zdrowia psychicznego

45

Poradnia zdrowia psychicznego (PZP)

40

85

 

Organizacja opieki psychiatrycznej

20

-

-

20

 

Klasyfikacja i klinika zaburzeń psychicznych oraz metody keczenia

70

-

-

70

 

Komunikowanie interpersonalne z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi

45

-

-

45

 

Profesjonalna opieka pielęgniarska nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

65

Oddział ogólnopsychiatryczny dla dorosłych

105

380

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

70

Oddział psychogeriatryczny

70

Oddział detoksykacyjny albo oddział terapii uzależnienia od alkoholu albo Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

70

 

Psychoedukacja i rehabilitacja psychiatryczna

45

Oddział (zespół) leczenia środowiskowego

35

115

Oddział rehabilitacji psychiatrycznej

35

ŁĄCZNIE

400

 

425

825

3 500 zł

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.