Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OFERTA / Pielęgniarstwo pediatryczne
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie

Pielęgniarstwo pediatryczne

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego przeznaczona jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki/pielęgniarza do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym: 

  •  rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych;
  • edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny;
  • współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątek,sobotę i niedzielę raz w miesiącu, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 810 godzin dydaktycznych (zajęcia teoretyczne i praktyczne).

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), EKG oraz Wywiad i badanie fizykalne
Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- posiadają dyplom ratownika medycznego,
- lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).    

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

PLAN NAUCZANIA SPECJALIZACJI:

 

 

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

 

Podstawy pielęgniarstwa pediatrycznego

40

   –

40

 

Dziecko zdrowe

60

Podstawowa opieka zdrowotna z gabinetem szczepień

35

123

Szkoła podstawowa

28

 

Dziecko w chorobie ostrej

40

Oddział pediatryczny

35

131

Oddział chirurgii dziecięcej

35

Oddział zakaźny dziecięcy

21

 

Dziecko w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

25

Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci

21

60

Zespół ratownictwa medycznego

14

 

Dziecko z chorobą przewlekłą

70

Oddział pediatryczny o profilu neurologicznym, endokrynologicznym, reumatologicznym, nefrologicznym lub gastroenterologicznym ]

35

105

 

Dziecko niepełnosprawne

40

Oddział rehabilitacji albo Oddział rehabilitacji neurologicznej (neurologii)

21

75

Szkoła integracyjna albo Szkoła specjalna dla dzieci

14

 

Dziecko z chorobą nowotworową

35

Oddział onkologii dziecięcej/Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

21

70

Oddział chemioterapii dziennej/Oddział chemioterapii ambulatoryjnej

14

 

Opieka paliatywna w pediatrii

15

Hospicjum dla dzieci stacjonarne albo domowe

14

29

 

Pediatria

25

Dom małego dziecka

14

42

Oddział psychiatrii dzieci i młodzieży

28

ŁĄCZNIE

460

 

350

810

3 500 zł

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.