Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OFERTA / Pielęgniarstwo operacyjne
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie

Pielęgniarstwo operacyjne

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego przeznaczona jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki/pielęgniarza do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątek,sobotę i niedzielę raz w miesiącu, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 836 godzin dydaktycznych (zajęcia teoretyczne i praktyczne).

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursu specjalistycznego  Wywiad i badanie fizykalne
Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

PLAN NAUCZANIA SPECJALIZACJI:

 

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

 

Współczesne pielęgniarstwo operacyjne

15

-

   -

15

 

Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej

15

Blok operacyjny chirurgii małoinwazyjnej oraz Sala operacyjna inwazyjnej chirurgii endoskopowej

70

85

 

Pielęgniarstwo operacyjne w neurochirurgii

16

Blok operacyjny neurochirurgii

49

65

 

Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii i położnictwie

15

Blok operacyjny ginekologii i położnictwa

35

50

 

Pielęgniarstwo operacyjne w ortopedii i traumatologii

18

Blok operacyjny ortopedii i traumatologii

42

60

 

Pielęgniarstwo operacyjne w urologii

15

Blok operacyjny urologii

35

50

 

Pielęgniarstwo operacyjne w kardiochirurgii i kardiochirurgii inwazyjnej

20

Blok operacyjny kardiochirurgii

70

90

 

Pielęgniarstwo operacyjne w torakochirurgii

12

Blok operacyjny torakochirurgii

28

40

 

Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii naczyń

18

Blok operacyjny chirurgii naczyń

42

60

 

Pielęgniarstwo operacyjne w otolaryngologii

10

Blok operacyjny otolaryngologii

35

45

 

Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

10

Blok operacyjny chirurgii plastycznej/rekonstrukcyjnej

35

45

 

Pielęgniarstwo operacyjne w okulistyce

14

Blok operacyjny okulistyki

28

42

 

Pielęgniarstwo operacyjne w transplantologii

9

Blok operacyjny transplantologii

21

30

 

Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii dziecięcej

14

Blok operacyjny chirurgii dziecięcej

35

49

ŁĄCZNIE

311

 

525

836

3 500 zł

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.