Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OFERTA / Pielęgniarstwo internistyczne
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie

Pielęgniarstwo internistyczne

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa internistycznego przeznaczona jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę/pielęgniarza specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki/pielęgniarza po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątek,sobotę i niedzielę raz w miesiącu, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 857 godzin dydaktycznych (zajęcia teoretyczne i praktyczne).

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), EKG oraz Wywiad i badanie fizykalne
Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- posiadają dyplom ratownika medycznego,
- lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).    

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

PLAN NAUCZANIA SPECJALIZACJI:

 

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

 

Pielęgniarstwo chorego ze schorzeniami układu krążenia

50

Oddział kardiologii dorosłych

   35

120

Oddział intensywnej opieki kardiologicznej

35

 

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu oddechowego

35

Oddział pulmonologii

21

77

Pracownia endoskopii

5

Pracownia spirometryczna

6

Pracownia gazometryczna

5

Pracownia testów alergologicznych

5

 

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu pokarmowego

40

Oddział gastroenterologii

35

75

 

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu moczowego

30

Oddział nefrologii

21

65

Stacja dializ/ośrodek dializ otrzewnowych

14

 

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami endokrynologicznymi

40

Oddział chorób metabolicznych albo Oddział endokrynologiczny dla dorosłych

35

110

Poradnia endokrynologiczna dla dorosłych albo Poradnia chorób metabolicznych albo Poradnia diabetologiczna

35

 

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi

50

Oddział hematologii

21

85

Oddział zabiegowy

7

Pobyt dzienny

7

 

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami reumatycznymi

20

Oddział reumatologii

21

55

Pokój wlewów leczenia biologicznego

7

Gabinet zabiegowy

7

 

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi

25

Oddział neurologiczny z pododdziałem udarów mózgu

35

95

Oddział intensywnej opieki neurologicznej (OION) albo Oddział wzmożonej opieki neurologicznej

35

 

Pielęgnowanie chorego w okresie starości

15

-

-

15

 

Wybrane aspekty opieki paliatywnej

15

Oddział opieki paliatywnej

35

50

ŁĄCZNIE

430

 

427

857

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.