Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OFERTA / Pielęgniarstwo chirurgiczne
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego przeznaczona jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki/pielęgniarza do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych. 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątek,sobotę i niedzielę raz w miesiącu, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 840 godzin dydaktycznych (zajęcia teoretyczne i praktyczne).

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), EKG oraz Wywiad i badanie fizykalne
Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- posiadają dyplom ratownika medycznego,
- lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).    

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

PLAN NAUCZANIA SPECJALIZACJI:

 

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

?

?

110

 

Wybrane aspekty leczenia w chirurgii

50

Klinika/oddział chirurgii ogólnej + sala opatrunkowa

   35

85

 

Ocena stanu zdrowia pacjenta w chirurgii

25

Klinika/oddział chirurgii ogólnej albo urazowej

7

32

 

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii ogólnej

90

Ambulatorium chirurgiczne

21

153

Klinika/oddział chirurgii ogólne

42

 

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii urazowej i ortopedii

40

Ambulatorium chirurgii urazowej albo poradnia urazowo-ortopedyczna

21

96

Oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej

35

 

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale neurochirurgii

20

Klinika/Oddział neurochirurgii

21

41

 

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz torakochirurgii

60

Klinika/Oddział kardiochirurgii

14

123

Klinika/Oddział chirurgii naczyniowej

28

Klinika/Oddział torakochirurgii

21

 

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale urologii

30

Klinika/Oddział urologii

35

65

 

Wybrane zagadnienia chirurgii wieku dziecięcego

40

Klinika/Oddział chirurgii dzieci

35

75

 

Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego

25

Szpitalny Oddział Ratunkowy

21

60

Zespół ratownictwa medycznego

14

ŁĄCZNIE

490

 

350

840

3 500 zł

Pobierz cały dokument Pielęgniarstwo chirurgiczne tutaj

3 500 zł

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.