Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OFERTA
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

NASZA OFERTA

Szkolenia specjalizacyjne

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek

Dializoterapia

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

Szczepienia ochronne

Wykonanie badania spirometrycznego

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

Wykonanie i ocena testów skórnych

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Endoskopia

Leczenie ran

Kompresjoterapia

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą

Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi

Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania

Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Pediatryczna domowa opieka paliatywna

Podstawy opieki paliatywnej

Programy kursów specjalistycznych dla położnych

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

Leczenie ran

Onkologia ginekologiczna

Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

Szczepienia ochronne

Programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych

Edukator w cukrzycy

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

Terapia bólu ostrego u dorosłych

Terapia bólu przewlekłego u dorosłych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Podstawy języka migowego

Wywiad i badanie fizykalne - zmieniony

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.