Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OFERTA
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

NASZA OFERTA

Szkolenia specjalizacyjne

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne

Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Program kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie

Pielęgniarstwo anestozjologiczne i intensywnej opieki

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Pielęgniarstwo diabetologiczne

Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo kardiologiczne

Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

Pielęgniarstwo neonatologiczne

Pielęgniarstwo neurologiczne

Pielęgniarstwo onkologiczne

Pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Pielęgniarstwo pediatryczne

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Pielęgniarstwo transplantacyjne

Ochrona zdrowia pracujących

Pielęgniarstwo rodzinne

Pielęgniarstwo geriatyczne

Program kursu kwalifikacyjnego dla położnych w dziedzinie

Pielęgniarstwo rodzinne

Pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

Program kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.