AKTUALNE PLANY SZKOLEŃ JESIEŃ 2023 ROK / 2024 ROK

2020-05-27 11:56:07

PLANY SZKOLEŃ W  2023 ROKU

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Lp.

Dziedzina kształcenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Cena za szkolenie

  1.  

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

2023-10-19

2025-03-31

4 500,00 zł

       2.

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

2023-12-021

2025-04-30

4 500,00 zł

       3.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

2023-10-26

2025-03-31

4 500,00 zł

       4.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

2024-06-28

2025-09-30

4 500,00 zł

       5.

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

2024-06-29

2025-09-30

4 500,00 zł

       6.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

2023-10-26

2025-03-31

4 500,00 zł

       7.

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

2023-10-23

2025-03-31

4 500,00 zł

       8.

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

2023-10-27

2025-03-31

4 500,00 zł

       9.

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

2023-10-17

2025-03-31

4 500,00 zł

     10.

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

2023-10-06

2025-03-30

4 500,00 zł

     11.

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

2023-10-06

2025-03-30

4 500,00 zł

     12.

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 

2024-04-05

2025-09-05

4 500,00 zł

     13.

Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

2023-10-22

2025-03-31

4 500,00 zł

    14.

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

2024-02-02

2025-05-23

4 500,00 zł

    15.

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

2023-10-27

2025-03-31

4 500,00 zł

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

Lp.

Dziedzina kształcenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Cena za szkolenie

  1.  

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

2023-11-15

2024-03-18

1 800,00 zł

       2.

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

2024-11-17

2025-03-20

1 800,00 zł

       3.

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

2023-10-10

2024-02-06

1 800,00 zł

       4.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

2024-05-16

2024-09-20

1 800,00 zł

     5.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla położnych

2024-05-18

2024-09-22

1 800,00 zł

       6.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

2023-09-06

2023-12-07

1 800,00 zł

       7. 

Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

2024-09-14

2024-12-15

1 800,00 zł

       8.

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

2024-11-16

2025-03-19

1 800,00 zł

       9.

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

2024-11-17

2025-03-20

1 800,00 zł

      10.

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

2024-03-06

2024-06-13

1 800,00 zł

    11.

Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych

2024-03-07

2024-06-14

1 800,00 zł

     12.

Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek

2024-11-14

2025-03-19

1 800,00 zł

     13.

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

2024-09-15

2024-12-16

1 800,00 zł

     14.

Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek

2024-12-06

2025-04-10

1 800,00 zł

     15.

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

2024-12-28

2025-04-23

1 800,00 zł

     16.

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

2024-11-17

2025-03-20

1 800,00 zł

     17.

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

2024-12-05

2025-04-09

1 800,00 zł

     18.

Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

2024-12-28

2025-04-23

1 800,00 zł

     19.

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

2024-09-20

2024-12-28

1 800,00 zł

     20.

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek

2023-12-06

2024-04-10

1 800,00 zł

KURSY SPECJALISTYCZNE

Lp.

Dziedzina kształcenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Cena za szkolenie

1.

Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgnairek i położnych - PROJEKT  NIPIP

2023-09-21

2023-11-23

BEZPŁATNY

2.

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych - PROJEKT  NIPIP

2023-09-22

2023-12-05

BEZPŁATNY

3.

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych       - PROJEKT  NIPIP

2023-09-19

2023-11-29

BEZPŁATNY

     4.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych - PROJEKT  NIPIP

2023-10-18

2023-12-19

BEZPŁATNY

     5.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

2023-11-07

2023-12-12

700 zł

     6.

Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

2024-10-17

2024-11-14

700 zł

     7.

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

2023-11-07

2023-12-19

700 zł

     8.

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

2024-03-24

2024-05-05

800 zł

     9.

Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

2024-10-08

2024-11-18

650 zł

     10.

Leczenie ran dla pielęgniarek

2024-09-17

2024-10-29

800 zł

     11.

Leczenie ran dla położnych

2024-09-18

2024-10-30

700 zł

     12.

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

2024-03-06

2024-04-25

650 zł

     13.

Szczepienia ochronne dla położnych

2024-03-07

2024-04-26

600 zł

     14.

Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część I- dla pielęgniarek i położnych

2024-09-12

2024-10-24

700 zł

     15.

Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część II- dla pielęgniarek i położnych

2024-09-13

2024-10-25

650 zł

     16.

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek

2024-10-19

2024-11-25

700 zł

     17.

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych

2024-10-06

2024-12-08

 2 500 zł

     18.

Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych

2024-02-21

2024-03-28

800 zł

     19.

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

2024-10-27

2024-12-08

800 zł

     20.

Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

2024-10-05

2024-11-30

700 zł

     21.

Terapia bólu ostrego dla dorosłych

2024-10-05

2024-11-30

700 zł

     22.

Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji

2024-03-21

2024-04-30

800 zł

     23.

Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek

2024-10-25

2024-12-07

800 zł

     24.

Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc dla pielęgniarek

2024-04-16

2024-05-28

800 zł

     25.

Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii dla położnych

2024-09-27

2024-10-25

 2 000 zł

26.

Endoskopia dla pielęgniarek

2023-11-07

2023-12-14

800 zł

 

Planowane terminy szkoleń są orientacyjne. Z chwilą uzbierania grupy uczestników termin szkolenia może zostać przyśpieszony !!!!!!

2023-09-29 10:31:25
PILNE !!!! PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ BEZPŁATNY KURS "WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE PACJENTA I JEGO RODZINY"h

Planujemy rozpocząć 08 października !!!!!!   Zapisujcie się  !!! W związku z podpisaniem umowy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysoko-mazowieckiego, zambrowskiego oraz miasta Łomży w zakresie kursu: ·      Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych w terminie 08 październik - 30 listopad 2023   Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży zapewnia zestaw materiałów biurowych, e-czytnik lub tablet, przerwę kawową i zimny bufet.  Prosimy o zapisywanie się na w/w kursy przez SMK. Stowarzyszenie informuje, iż zgodnie z założeniami w/w projektu pielęgniarka / położna może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. NIPiP weryfikuje to po numerze PESEL uczestnika.

Czytaj więcej...
2023-08-17 14:05:07
PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ BEZPŁATNY KURS DLA POŁOŻNYCH "MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU..."h

Planujemy rozpocząć 22 września !!!!!!   Zapisujcie się  !!! W związku z podpisaniem umowy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysoko-mazowieckiego, zambrowskiego oraz miasta Łomży w zakresie kursu: ·      Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu  dla  położnych w terminie 21 wrzesień - 23 listopad 2023   Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży zapewnia zestaw materiałów biurowych, e-czytnik lub tablet, przerwę kawową i zimny bufet.  Prosimy o zapisywanie się na w/w kursy przez SMK. Stowarzyszenie informuje, iż zgodnie z założeniami w/w projektu pielęgniarka / położna może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. NIPiP weryfikuje to po numerze PESEL uczestnika.

Czytaj więcej...